Oblast kolem rovníku je známá největší rozmanitostí života. V oceánu se zde nachází mnoho druhů korálů, želv, žraloků, ryb, rejnoků a mnoha dalších mořských živočichů. Čím více se vydáme směrem k zemským pólům, tím se množství zvířat v oceánu zmenšuje. Dlouho byl tento globální vzorec neměnný, ale to se nyní změnilo. Nová studie zjistila, že oceán kolem rovníku je příliš horký na to, aby v něm mohlo mnoho živočišných druhů přežít.

Došlo ke změně globálního vzorce pro život v oceánu

Velké množství mořských živočichů se stěhuje do chladnějších vod směrem k zemským pólům. Viníkem je globální oteplování. Podobná událost se stala před 252 miliony lety a měla za následek vymření 90% všech mořských tvorů. Masové vymírání druhů nás může potkat již v blízké době. S tímto zjištěním přišel magazín The Conversation.

Globální vzorec byl vytvořen v grafické podobě a můžete ho shlédnout na obrázku níže. Počet živočišných druhů začíná na zemských pólech a bohatost živočišných druhů je na vrcholu v oblasti rovníku. Křivka se opírá o distribuci zhruba 50 tisíc mořských druhů shromážděných od roku 1955. Postupem času dochází k poklesu této křivky, jak můžete vidět v grafu.

Mořští tvorové se stále stěhují pryč z rovníku

Ohřívání oceánu vede k tomu, že se tropické druhy mořských živočichů stěhují na místa, kde je pro ně lepší teplota vody pro život. Změna klimatu má velmi rychlý dopad na život kolem rovníku. Sledováno bylo 10 hlavních skupin mořských živočichů a jejich množství pokleslo v místech, kde je průměrná roční povrchová teplota moře nad 20°C.

„Today, species richness is greatest in the northern hemisphere in latitudes around 30°N (off southern China and Mexico) and in the south around 20°S (off northern Australia and southern Brazil).“ as The Conversation magazine writes.

Bude se opakovat historie?

Před 252 miliony let způsobily časté erupce sopek masivní emise skleníkových plynů, které vedly k velkému oteplování, které mělo za následek smrt 90% mořského života. Další velké oteplování bylo před 125 tisíci lety a způsobilo pohyb stěhování korálů a dalších mořských tvorů. Poslední doba ledová skončila před 15 tisíci lety, po jejím skončení bylo na rovníku obrovské množství živočichů a jejich množství v posledních desetiletích prudce klesá.

Situace je vážná

Situace nám ukazuje, že je třeba dělat vše proto, aby se globální oteplování zpomalilo nebo zastavilo. Ztráta mořských zvířat v tropických ekosystémech znamená, že tito tvorové nemají ekologickou odolnost proti změnám životního prostředí. Stěhování tropických mořských živočichů do subtropických pásem může významně narušit současný ekosystém, přibudou v něm další dravci a nastane více konkurenční prostředí. Takový ekosystém by mohl zkolabovat, nebude v něm dostatek potravy a mohlo by dojít k rychlému vymírání.

Co se dá dělat?

Je třeba chránit biologickou rozmanitost. Pouze 2,7% oceánu je chráněno v plně nebo vysoce chráněných rezervacích. Toto číslo je nutné zvýšit, aby byla chráněna větší část oceánu. Je třeba si uvědomit, že klimatické změny se projevují každým dnem a je třeba bojovat proto tomu, aby se klima měnilo.

Zdroj a kredit: theconversation.com/marine-life-is-fleeing-the-equator-to-cooler-waters-history-tells-us-this-could-trigger-a-mass-extinction-event-158424