Evoluce nemusí trvat tisíce let, často se projevuje i během několika desítek let. Aby zvířata přežila určité podmínky, evoluce změní jejich tělo podle potřeby. Nová studie published in Science magazine zjistila, že intenzivní lov slonů způsobil, že se nyní rodí bez klů. v národním parku Gorongosa Park se vyskytuje vzácná jev, intenzivní pytláctví zde přímo ovlivnilo evoluci.

Intenzivní pytláctví v Mosambiku

Sloni byli loveni kvůli klům, které financovaly občanskou válku v Mosambiku. Místní populace slonů byla na pokraji vyhynutí. Než válka vypukla rodilo se bez klů jen 18,5% sloních samic. Od počátku 90. let se rodí 33% slonů bez klů. Sloni v Mosambiku čelili krutému masakru. Občanská válka v této zemi trvala od roku 1977 do roku 1992. Během tohoto období bylo vyvražděno 90% slonů. O tom, jestli sloni budou mít kly nebo ne rozhodují geny, které zdědí po svých předcích.

Když je slon bez klů, pytláci ho neuloví. Slon bez klů předá své geny svým potomkům, kteří se také narodí bez klů. Tento trend se vyskytuje pouze u sloních samic. Sloní genom byl důkladně zkoumán a to jak u slonů s kly, tak i u slonů bez klů. Tento trend souvisel s mutací na chromozomu X, který byl smrtelná pro samce, kteří se nevyvíjeli správně v děloze, a dominantní u žen.

Jedním z autorů studie je profesor Robert Pringle z Princetonské univerzity. Podle něj je tento genový rys pro samce smrtelný a ačkoliv ochrání samice, bude komplikací pro obnovu druhů. V parku nyní žije jen kolem 700 slonů. Rodit se bez klů, to slonům pomohlo během války, nyní je to ale problém. Jelikož se pytláctví omezilo, je možné, že evoluce vrátí dalším sloním potomkům kly zpátky. Je zajímavé, jak rychle dokáže evoluce reagovat, aby ochránila živočišný druh, nejde však o jediný příklad toho, jak rychle dokáže evoluce zvířatům nebo rostlinám pomoci k přežití.