Koaly paří mezi neznámější a nejpopulárnější obyvatele Austrálie. Tento živočišný druh už dlouho trpí úbytkem populace a to zejména kvůli ztrátě svého přirozeného prostředí. Koaly byly nyní oficiálně zařazeny na seznam ohrožených druhů. Otázkou je, zda toto zařazení skutečně povede k tomu, aby byli tito rozkošní tvorové účinně chráněni.

Proč se populace koal stále zmenšuje?

Vědecký výbor pro ohrožené druhy doporučil, aby byl stav ochrany koal v Novém Jižním Walesu (NSW), Queenslandu a teritoriu hlavního města Austrálie povýšen na ohrožené. Zařazení na seznam oznámila federální ministryně životního prostředí Sussan Ley: „Dnes zvyšujem ochranu koal v NSW, ACT a Queenslandu a uvádím je jako ohrožené spíše než jejich předchozí označení zranitelné,“ řekl Ley.

Mnoho ochránců přírody nechápe, proč trvalo tak dlouho, než se koala oficiálně zařadila do seznamu ohrožených druhů. Zhruba před 100 lety byli největšími nepřáteli koal lovci, kteří je lovili kvůli jejich kožešinám. V současné době nepřítel změnil svou tvář. Koaly bojují se změnami klimatu, ztrátou přirozeného prostředí, s automobily, útoky psů, lesními požáry a chlamydiemi. I přes snahy ochránců přírody se počet koal neustále snižuje. Za posledních 20 let se jejich populace zmenšila na polovinu. Odhady do budoucnosti nejsou příznivé. Pokud se nezačne ihned jednat, do roku 2050 mohou koaly vyhynout v Novém Jižním Walesu a dalších státech.

Nejvíce koaly ohrožuje neschopná australská vláda

Postupný úbytek koal je možné sledovat již desítky let. Politici bohužel jednají velmi pomalu. Před devíti lety se identifikoval nezbytný plán pro obnovu stanoviště koal. Doposud tento plán nebyl realizován. Vláda Nového Jižního Walesu se loni dostala do krize, když část její vládnoucí koalice odmítla podpořit legislativu na ochranu stanoviště koal.

Vláda nakonec vyčlenila 50 milionů dolarů na podporu koal, ale nepodnikla žádná účinná opatření, která by koaly ochránila. Nejedná se jen o ekologickou katastrofu, ale také o ekonomickou katastrofu. Koaly patří mezi jednu z nejdůležitějších atrakcí pro turisty. Když v Austrálii koaly vymřou, počet turistů se výrazně sníží a společně s tím se sníží i příjem z turismu. Koala není jediným ohroženým druhem, v Austrálii žijí další stovky druhů, které čelí stejnému osudu, ale není jim věnována dostatečná pozornost.