Růžový říční delfín, neboli delfínovec amazonský, patří mezi nejvýznamnější zvířata žijící v Amazonii. Slouží jako indikátor kvality celého vodního ekosystému. Když je v řekách dostatek delfínů, je i dostatek ryb a vše je v pořádku. Říční delfíni jsou na vrcholku místního potravinového řetězce a když se daří delfínům, daří se celé Amazonce. Růžový říční delfín je opředen mnoha domorodými mýty. Podle některých se dokáže proměnit i v člověka. Podle IPBES hrozí aktuálně vyhynutí až jednomu milionu druhů a říční delfíni patří mezi ně. Tento druh velmi ovlivňují dokonce i požáry, které v Amazonii probíhají.

S ochranou pomáhá moderní technika i rybáři

Delfíni se velmi špatně sledují, protože mají velmi velké teritorium. Aby bylo možné jejich počty sledovat, dostávají delfíni senzory. V minulosti byli rybáři pro delfíny velkou hrozbou, protože je neustále lovili. Nyní samotní rybáři pomáhají s jejich ochranou. Probíhá zde velká osvěta a lidem je vysvětlováno, že jsou delfíni důležití i pro jejich přežití. Delfíni sledování pomocí satelitní navigace. Jednou z důležitých organizací chránících říční delfíny je Omacha Foundation.

„Takže delfíni nám říkají, které oblasti jsou pro ně důležité a jak moc se pohybují z jednoho období roku do druhého.“ Podařilo se nám zaznamenat, že ramsarská naleziště, která byla vyhlášena během posledních dvou let, jsou pro delfína mimořádně důležitá; zůstanou tam. Pro delfíny jsou důležité také národní parky. Ale pouze 16 % celého biotopu delfínů v Amazonii se nachází v chráněné oblasti. To znamená, že ta zvířata jsou opravdu zranitelná,“ vysvětluje Fernando Trujillo, vědecký ředitel Omacha Foundation.

Aby měla ochrana potřebný efekt, musí spolu jednotlivé země Jižní Ameriky spolupracovat. Je zde přes 35 tisíc kilometrů a provádění rozsáhlého výzkumu je drahé a vždy se najdou ekonomické zdroje, které by výzkum a ochranu podporovaly.

V roce 2018 byl přijat důležitý krok v ochraně říčních delfínů, když byla kolumbijská oblast kolem jezera Tarapoto vyhlášena jako Ramsar Site. Ramsarské lokality jsou mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou úmluvou. Amazonský deštný prales v Kolumbii i Bolívii trpí neustálým odlesňováním, stavbou přehrad na řece, lesními požáry i lidským rozvojem. Data z trasování zjistit, kde se delfíni pohybují a co konzumují.

Jak ovlivňují požáry počty delfínů

„Zaplavený les je opravdu důležitý pro produkci plodů a semen. Jeden akr zaplaveného lesa vyprodukuje 20 tun semen. Když je zatopený les vypálen, nejsou tam žádné stromy, žádná semena, žádné ryby a žádní delfíni. A také to ovlivňuje potravinovou bezpečnost lidí. „Když jsou stromy vypáleny a koryta řek jsou ponechána nahá, dochází k erozi a v konečném důsledku to znamená menší hloubku řek, což má dopad na vodní ekosystémy,“ vysvětluje Fernando Trujillo.

Mezi další hrozby patří hydroelektrárny, ve kterých zahyne mnoho ryb. Delfíny ohrožuje rovněž rtuť, která zde vzniká při těžbě zlata. Populace říčních delfínů dramaticky klesá. V kolumbijské části Amazonky žije už jen 340 růžových říčních delfínů a jejich počet se snižuje. Ochrana určité oblasti vždy komplikuje nedostatek informací. Čím více informací známe o určitém živočišném druhu, tím lépe ho můžeme chránit. Je třeba, aby došlo k širší ochraně tohoto ikonického delfína, jinak může v blízké době patřit mezi vyhynulé druhy.