Změny klimatu spojené s globálním oteplováním sebou nesou mnohé důsledky. Klimaticky citlivější oblasti naší planety za to nesou svou daň, jsou to především tropické části And, jižní Afrika, Atlantský deštný prales a další. Na základě těchto změn dochází k vymírání některých druhů živočichů. 

Levhart sněžný

Nádherná kočkovitá šelma, jejíž domovem jsou hory ve Střední Asii. Běžně se vyskytuje v nadmořské výšce mezi 1500-4000 m n. m., zde se živí divokými ovcemi a kozami. S rostoucími teplotami však roste i zóna, ve které může levhart přežívat, musí se tedy stěhovat stále výše. Problém je také to, že se levharti dostávají do konfliktu s lidmi.

Koala medvídkovitý

Roztomilí medvídkové, kteří byli již na začátku 20. století téměř vyhubeni člověkem. Byli totiž hlavním cílem kožešinářského průmyslu. Stali se také záchrannou potravou v období sucha v letech 1926-28, kdy bylo zabilo 600 000 koalů. Současné době jich ve volné přírodě žije kolem 50 000. Koala se živí pouze listy eukalyptu. Ty bohužel vlivem tepla vysychají a vyprahlé oblasti nedopřávají koalům dostatek hydratace, které potřebují ve své stravě. Umírají na selhání ledvin způsobené dehydratací.

Sob polární

Změna klimatu ovlivňuje také život soba polárního. Dochází k táním ledovců, do atmosféry se odpařuje voda, která se vrací v podobě dešťů zamrzajících na sněhu. Tento zamrzlý déšť se stává pastí pro rostliny, kterými se sob živí.

Panda obrovská

Pandy pomalu ale jistě vymírají a ve volné přírodě je jich čím dál tím méně. Jsou ohroženy narušováním jejich přirozených oblastí a porodností, která je velmi slabá. Samice totiž rodí jen jedno či dvě mláďata. Březí období trvá 97-181 dní. Pandy se tedy jen velmi pomalu rozmnožují. Kvůli oteplování se stěhují na úpatí hor, kde jim chybí dostatek bambusu, pro který se musejí vydávat. Ve volné přírodě žije přibližně 900 pand.

Tučňák kroužkový

Aby tučňák přežil na Arktickém poloostrově, potřebuje plovoucí led. Teplejší vody, které se sem dostávají zimní zaledněnou sezónu zkracují. Během posledních 30 let se počet hejn tučňáků kroužkových zmenšil o celých 90%.