Člověk si ve své blízkosti drží domestikovaná zvířata již odpradávna. Soužití se zvířaty ovlivňuje mnoho tělesných i duševních chodů a má na člověka pozitivní vliv. Jen si to představte, kolik zážitků jste prožili v dětství se svým psem, kočkou či koněm. Nebylo by to také jiné, kdybyste se vraceli domů, kde na vás nečeká čtyřnohý přítel? Tak přesně tento pocit pohody, klidu a bezpečí, která nám zvířata dávají, je používán v animoterapii.

Druhy terapie

Tím, že se člověk od přírody stále vzdaluje a podléhá moderní době stresu, rychlosti a práce, dostavují se mnohé psychické problémy. Různé druhy animoterapie mu však mohou pomoci. V podstatě jde o to, že zvíře má na člověka pozitivní až léčebný vliv. Animoterapie, totéž znamená zooterapie, je rozdělena podle toho, jaký druh zvířete je k terapii používán. Setkat se tedy můžete s:

  • felinoterapii, která ke své léčbě používá kočky
  • canisterapie, která spolupracuje se psy
  • hipoterapie, která se zaměřuje na práci s koňmi
  •  terapie s menšími zvířaty, méně známý druh terapie, který využívá menší zvířata, například křečky, morčata či fretky

Již méně známým druhem je animoterapie je například delfinoterapie, která využívá ke své léčbě delfíny či ornitoterapie, která spolupracuje s využitím ptactva.

Jak působí na člověka?

V základu této terapie stojí již to, že léčebné působení vyvolává sama přítomnost zvířete, která by měla v lidech vyvolávat pocit bezpečí a uklidnění. Co se týče fyzických účinků, dochází ke snížení krevního tlaku. Během terapie byste se měli cítit uvolnění a spokojení bez jakéhokoliv stresu a napětí. Zvíře má na člověka neskutečný vliv, uvolňuje emoce, přináší pocit podpory a má také vliv na lepší komunikaci.

Výběr terapie

Výběr terapie záleží na tom, jaké zvíře ve vás vzbuzuje pocit bezpečí. Pokud se bojíte ptáků, není vhodné volit ornitoterapii, protože by byla absolutně neúčinná. Druh terapie se volí podle vašich preferencí a toho, jaké zvíře ve vás vzbuzuje pocit bezpečí.