pes

I psí chrup vyžaduje pravidelnou péči. Pokud o něj nebudete pečovat, může se objevit zánět dásní a začne se tvořit zubní kámen. Tyto dva problémy představují nejčastější zdravotní komplikace, které se u psů v souvislosti s chrupem objevují. Vše má za následek zubní plak. Ten se usazuje na zubech a postupně mineralizuje. Tím vzniká zubní kámen. Jak plak, tak i kámen, jsou zásobárnou škodlivých bakterií. Ty produkují škodlivé látky, které zatěžují psí organismus. Zánět dásní je bolestivý a velmi nepříjemný. Může dojít k uvolnění zubů.

V případě jakýchkoliv obtíží se obraťte na veterinární kliniku Vethope, která vašemu čtyřnohému mazlíčkovy poskytne náležitou péči. Odstraní zubní kámen u psa a poskytne i další služby spojené s dutinou ústní.

Jakou péči nabízí veterinární klinika Vethope?

Veterináři kliniky se zaměřují na prevenci i léčbu malých domácích zvířat. Především se jedná o psi, kočky a další drobné savce.

Co se týká péče o zuby, tak na klinice používají k vyšetření zubů dentální rentgen, který digitalizuje snímky. Moderní a šetrná zubní jednotka Profident Lumos obstará čištění zubů, odstraní zubní kámen a je určená i pro složitější zubní péči. Je vybavená zubním ultrazvukem a vysoko- i nízko- rychlostní vrtačkou disponující LED osvětlením. Zubní ošetření provádějí veterináři kliniky na speciálně nakloněném zubolékařském stole, který poskytuje pacientovi větší bezpečí. 

Kromě zubní péče poskytuje veterinární klinika i další potřebnou péči. Problémem nejsou ani operační zákroky. Může to být třeba kastrace psa nebo kastrace králíka. Pro operační zákroky má vyčleněný speciální operační sál a připravenou má i místnost pro pooperační péči, kde jsou pacienti umístěni na rekonvalescenci. Samozřejmostí je i biochemické a hematologické vyšetření krve ve vlastní laboratoři. To veterinářům umožní získat okamžité výsledky a tím mají snazší přehled o celkovém zdravotním stavu zvířete.