Ztráta přirozeného prostředí, pesticidy a choroby způsobily, že se populace amerického čmeláka (Bombus pensylvanicus ) snížila za dvě desetiletí o 89%. V minulosti se jednalo o hojně se vyskytující hmyz, zejména na pastvinách, v prériích a v blízkosti měst. Nyní zcela zmizel z 8 amerických států. Jedná se o velký problém, protože jde o důležitý opylující hmyz.

Populace amerického čmeláka rapidně klesá

Podle US Fish and Wildlife Service by populace amerického čmeláka mohla mít nárok na ochranu podle zákona o ohrožených druzích (ESA). Jedná se o státy Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Idaho, Severní Dakota, Oregon a Wyoming. Dokonce i v dalších státech hrozí, že tento čmelák zcela zmizí, například v New Yorku klesla populace o 99%. Na jihovýchodě a středozápadě USA zmizela více než polovina populace.

Čmelákům chybí právní ochrana

Smutným faktem je, že tento čmelák není zatím chráněn žádným zákonem. Obzvláště velkým nepřítelem amerických čmeláků jsou pesticidy, které poškozují schopnost reprodukce, možnost komunikace mezi čmeláky a imunitní systém i čmeláků. Se slabým imunitním systém čmelák snadno podlehne různým chorobám. Největší zbývající populace amerického čmeláka se nachází v jižních Great Plains a jihovýchodních státech. Pokud se nepodniknou rychlé kroky k záchraně tohoto živočišného druhu, mohl by v blízké době zcela vyhynout.