Tricha orlí je druh papoušků z Nové Guineje, jenž je i jediným druhem z rodu trich. Vzhledově, zejména pak hlavou, připomíná supa, na rozdíl od tohoto se však živí ovocem, hlavně fíky, papájou a avokádem, případně i nektarem nebo květy. Protože z tohoto ovoce čerpá důležité enzymy pro správné zažívání, je toto jiným ovocem nenahraditelné, nemůže bez něho žít a tudíž je náročné chovat ho v zajetí.

Dorůstá až půlmetrové velikosti a hmotnosti od šesti do osmi set gramů. Má zavalité tělo, silně zahnutý zobák, krátký uťatý ocas a nohy se silnými prsty situovanými dva a dva proti sobě, jež umožňují pevné uchycení se na větvi. Hlava je protáhlá a vpředu lysá, což brání jejímu nadměrnému znečištění od ovocné šťávy.
Povrch těla je skoro celý černý, jen na břiše se nachází i červeně zbarvené peří. Obě pohlaví jsou si podobná, samičky však bývají štíhlejší s jemnější hlavou, zatímco samci mají za očima červená kopinatá pírka.
Žije v deštných pralesích Nové Guineje v nadmořské výšce od osmi set do dvou tisíc metrů, ke svému životu potřebuje stálou teplotu kolem dvaceti stupňů a vcelku vysokou vlhkost vzduchu. Mezi větvemi stromu přelétá, létá pomalu za pomoci mohutných záběrů křídel a pronikavého křiku. Létá většinou osaměle, jen ojediněle v hejnech.
Trichy žijí celoživotně v navzájem si věrných párech, v dutinách stromů si stavějí hnízda, kam samice snáší pravidelně dvě vejce s asi měsíční inkubační dobou.