Strakapoud velký je šplhavý pták z čeledi datlovitých, velký něco přes dvacet centimetrů a vážící do devadesáti gramů, s až čtyřiceticentimetrovým rozpětím křídel.

Je černobílý s červenými spodními ocasními krovkami, samec má také červený týl, spodek těla je lehce nažloutlý, na stranách hlavy jsou dva tmavé pruhy. Mladí ptáci jsou červení na temeni a růžoví na spodních ocasních krovkách.

Má prsty s ostnatými drápy na čtyřech prstech, díky nimž snadno šplhá, ocas mu přitom slouží jako opora těla. Dále má silný, zašpičatělý zobák, ideální k rozbíjení dřeva, s dlouhým jazykem s drsnou štětičkou na konci, jímž získává kořist i ze špatně dostupných míst.
V létě se živí hlavně malými bezobratlými, za oběť mu padají i hnízda jiných ptáků, v zimě se živí různými plody, bobulemi, ořechy a žaludy. Aktivní je přes den a ve větvích stromů, na zemi je neohrabaný a slétá sem jen zřídka.

Žije jednotlivě nebo v párech na celé východní polokouli kromě Austrálie, v lesích, parcích a zahradách, ovšem i v blízkosti lidských příbytků, u nás je nejběžnějším ze šplhavců. Většinou není stěhovavý.

Strakapoudí námluvy jsou provázeny údery do kůry nejlépe dutých nebo vyhnilých stromů či jiného znějícího materiálu, čímž o sobě tito dávají vědět potenciálním partnerům a zároveň tím zastrašují své soky. Bubnování je rychlé a jen krátce trvající a náhle končící.

Hnízdí v Evropě jednou ročně od dubna do srpna v dutinách stromů, které si spolu vyhloubí oba partneři v podobě krátké chodby a komůrky, kde samička snáší čtyři až sedm vajec, na kterých sedí oba rodiče, samice většinou přes den a samec v noci. Mláďata jsou po vylíhnutí krmena hlavně larvami hmyzu, sedmý den se jim otvírají oči, devátý den začíná růst krycí peří, od dvanáctého dne přestávají být rodiči zahřívána  a ve věku dvaceti až čtyřiadvaceti dní opouštějí dutinu.

Pohlavně dospívají v jednom roce a dožívají se až jedenácti let.

Často jsou loveni jestřáby a krahujci, mláďata pak i kunami a kočkami, občas jsou mláďata zabíjena a vejce ničena i špačky, kteří chtějí obsadit jejich dutinu.