Krocan je pták z čeledi bažantovitých. Samec se nazývá krocan, jeho drahá polovička je krůta.

Tento pták pochází ze Severní a Střední Ameriky, kde žije volně, především v USA, Mexiku, Guatemale a Belize. Žije tam na polích, pastvinách, savanách a pravidelně zaplavovaných místech, zásadně poblíž vzrostlých křovin nebo světlých a řídkých lesů či v těchto. Potřebuje totiž dostatek prostoru pro vzlétnutí na větve, jež mu slouží jako úkryt a místo ke hřadování.

Krocan je velký a těžký pták, může měřit i přes metr a vážit až deset kilogramů, krůta je pak ve srovnání se samcem zhruba poloviční. Samec má dlouhé nohy i krk a široký ocas, krátká a zakulacená křídla s bronzově lesklými letkami, šedá, tmavě mramorovaná a na koncích rezavě hnědá ocasní a nadocasní pera a někdy i modré skvrny na koncích ocasních per. Hlava a krk jsou neopeřené a pokrývá je hrubá modrá kůže, na krku jsou masité výrůstky a z brady nebo krku visí i velké červené laloky. Krk a hlava se zbarvují podle ročního období nebo emocí. Krůta je vybarvena méně nápadně. Někteří samci mají i „vousy“, až třiceticentimetrový chomáč hrubých štětin na hrudi a v dospělosti i více než dvoucentimetrové ostruhy.

Krocani žijí v hejnech, samci se potulují odděleně. V nebezpečí rychle utíkají nebo vzlétají na větve stromů. Živí se hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy či drobnými hlodavci, bobulemi, semeny, spadanými plody a zelenými částmi rostlin, jež hledají výlučně na zemi, potřebují občasný přístup k vodě.
Při rozmnožování má samec více samic. Samci před pářením tokají, předvádějí se na volném prostranství a zvětšují a vybarvují se jim barevné výrůstky na hlavě a krku, sokové se někdy i poperou.

Samice si v dubnu až květnu budují v křoví nebo na jiném chráněném místě hnízdo v podobě vystlaného důlku, kam snášejí osm až patnáct vajec, na nichž až na krátké pauzy sedí, dokud se po asi měsíci nevylíhnou ochmýřená mláďata, jež jsou již druhý den samostatná a matka je jen vodí, chrání a v noci zahřívá. Coby desetidenní pak mláďata již poletují, vyletí až za matkou na strom; samec se naopak o vejce ani mláďata nestará.
Mláďata jsou pohlavně dospělá v příštím roce života, samci však v tu dobu ještě neobstojí v soupeření s těmi staršími.

V zajetí mohou žít krocani až dvanáct let.

Sdílejte
Předchozí článekBílé vrány
Další článekLev pustinný