Jistě jste o je jepici někdy slyšeli, minimálně ze známého sousloví „jepičí život“. Jaký tvor však jepice je? A jak její život probíhá? To se dozvíte v dnešním článku.

Něco málo o jepici

Na světě žije dnes přibližně 2500 druhů jepic, a to i přestože je jejich život tak nesmírně krátký. Jepicím se daří v oblastech stojatých i tekoucích vod a i na mnoha dalších místech. Potkat je můžete i v lesích či na loukách. Jepice má malá složená očka, které jsou oddělená na dvě poloviny rýhou. Její křídla jsou trojúhelníkového tvaru a protkaná žilnatinou. Barva křídel může být čirá či kouřově šedá až hnědá. Jepici poznáte také podle dvou štětů, které ji vyrůstají ze zadečku a delších nohou, která slouží k zachycení samičky při rozmnožování.

Jepičí život

Pravdou je, že jedinou starostí dospělých jepic je rozmnožování se, jelikož jepice žijí jen několik málo hodin či dní. Jepice dokonce nemají vyvinuté ani ústní ústrojí, jelikož žijí ze zásob, které se vytvořily jako larvy. Hlavním cílem jepic je tedy rozmnožovat se a zajistit pokračování druhu. Rozmnožování u jepic probíhá dvěma způsoby, buď spojením dvou jedinců či samečci vytvářejí roj, ve kterém jsou samičky během letu oplozeny.

Jepičí rozmnožování

Následně oplozené samičky produkují 300 – 9000 vajíček, které kladou do vodního prostředí. Jednoduše se potopí do vody svým zadečkem a vajíčka lepí na rostliny a kameny u dna. Zajímavé je, že lepí vajíčka vždy na jeden kámen či jednu rostlinu. Pokud je tedy rostlina snědena či zničena, celý jeden rok jepic také. Po čase se z vajíček líhnou nymfy, najády, které žijí ve vodě a vyvíjí se, a to trvá i několik let. Malé nymfy se živí řasami. Po čase, až nashromáždí dostatek zásob, vylézají nymfy ven na souš.

Jepičí život je důležitý

Podle vědců má jepičí život přínos především v oblasti ekologické, jelikož jsou jepice oblíbenou potravou ryb. Jsou také často využívány pro studium vodních ekosystémů.