I když se mnohdy mluví o tom, že je gekon ideálním pro chovatele začátečníky, není to tak zcela pravda. Gekon totiž není tak úplně domácím mazlíčkem, ale ještěrem, který vyžaduje specifickou péči. V dnešním článku se o chovu gekona dozvíte více.

Gekon a gekončík

V pet centrech a na internetu se můžete setkat nejen s gekonem, ale i tzv. gekončíkem. Oba tyto živočichové pochází z čeledi gekonovitých. Jsou si dokonce i velmi podobní, a to nejen vzhledem, ale i podmínkami chovu. Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že gekoni mají srostlá průhledná a nepohyblivá oční víčka, gekončíci mají oční víčka pohyblivá.

Vhodný pro začátečníka

Pokud patříte mezi chovatele začátečníka, bude pro vás vhodným gekon panenský, který spadá mezi menší druhy a dorůstá délky okolo 12 cm. Pro chov nevyžaduje žádné zvláštní podmínky, jen rád šplhá. Aktivně se probouzí především večer a v noci a vydává tikavé zvuky, které slouží k dorozumívání. Během dne je schován v úkrytu. Velmi zajímavé je, že se tento druh gekona rozmnožuje tzv. partenogenezí. U tohoto druhu existují jen samičky, které kladou samooplozená vajíčka, ze kterých se opět líhnou samice. Samičky se „páří“ mezi sebou a vyvolávají si ovulaci.

Gekončík noční dorůstá délky až 18-25 cm. Již podle názvu vám musí být jasné, že se jedná o noční tvora, který aktivně žije především večer a v noci. Skvěle šplhá a leze po skle. Ideální je chov jednoho samce a 2-4 samic, pořídit si však můžete jen 1 ještěra. Gekončíci noční jsou úžasní vzhledem k množství barevných forem. Potřebují však vždy úkryt, kam se mohou přes den chovat. Bez úkrytu bude gekončík plachý a bude mít problém s aklimatizací.