Agility je pro psy nejen výborné pro „vybití“ jejich energie, ale také jako zábava, sport a výchova v jednom. Je na nich vidět, že si překážky užívají a je to pro ně i jejich páníčky dobře strávený čas.

Agility překážky se dělí do několika skupin. První jsou klasické skokové překážky, kdy pes překonává překážky skokem. Ty se ještě rozlišují výškou laťky pro jednotlivé velikostní kategorie:

small = laťka 30 cm nad zemí
medium = 40 cm nad zemí
large = 60 cm s tolerancí 5 cm
Aby nedošlo ke zranění psa, je dána i minimální šířka překážky, a to 120 cm.

Další překážkou je takzvaný viadukt – zeď s prázdnými oblouky ve spodní části. Tato překážka má stejnou výšku jako skokové překážky. Jsou tvořeny dvěma částmi – výplní a shoditelnou horní částí. Je to z toho důvodu, aby pes danou překážku opravdu celou přeskočil.

Při agility psi natrénuji jak skok do dálky, tak i do výšky. Daleký skok se skládá ze dvou až pěti elementů – nízké široké překážky. Small má délku 40 – 50 cm, medium 70 – 90 cm a large 120 – 150 cm. Úkolem psa je, že se nesmí dotknout žádné části, která skok daleký tvoří.

K poskokovým překážkám patří i kruh.

Další skupiny tvoří probíhací překážky. Můžete tak vidět, jak se psi prohánějí pevnými nebo látkovými tunely. Pevný tunel je dlouhý 3 až 6 metrů a jeho průměr je 60 cm. Tím, že se dá tvarovat, je možné ho vidět do tvaru písmene S nebo U. Látkový tunel je charakteristický tím, že má sice podobný začátek jako ten pevný, ale po 90 cm pokračuje měkkým materiálem. To znamená, že si pes posledních 2,5 až 3,5 m musí sám tunel nadzvednout.

Psi můžou probíhat také mezi sudým počtem tyčí (8, 10 a nejčastěji 12). Jedná se o takzvaný slalom. Tyče jsou od sebe vzdálené 50 až 65 cm. Pokud tuto překážku pes zvládne na jedničku, značí to, že je v agility už na dobré úrovni.

Zónové překážky se dají považovat za třetí skupinu. Na začátku a na konci jsou překážky barevně označené a úkolem psa je na ně tlapkou šlápnout. Kladina je další zónovou překážkou. Obvykle je vysoká 120 cm a dlouhá 16 m. Další zónovkou je áčko neboli šikmá stěna. Houpačka patří k jedněm z nejoblíbenějších překážek. Dlouhá je asi 4 m. Pes běží po prkně a za polovinou chvilku čeká, až se houpačka převáží a pak pokračuje.

Zvláštní překážkou je stůl, což je čtverec o straně 90 až 120 cm. Je ve dvou velikostech, pro small je vysoký 35 cm, pro kategorii large 60 cm. Pes na něj má skočit, poté 5 vteřin setrvat, až pak může běžet dál.

Sdílejte
Předchozí článekLachtan medvědí
Další článekZpověď nosorožce