Když na polích začne doba setí, sklizně, orby či jiné zemědělské činnosti, když se tu ozvou těžké zemědělské stroje nebo se ve vzduchu mihne práškovací letadlo, tyto atributy zřetelně signalizující práci, divoká zvířena, na těchto polích doposud žijící, prchá.

Tedy většinou prchá. Ze zemědělsky využívaných ploch tu rychle a tu pomaleji běží do bezpečí remízků či okolní krajiny zající, srnci a jeleni s rodinami, pádí odtud nejednou i divočák a jiný zde donedávna žijící tvor, urychleně odlétá veškeré alespoň zčásti letuschopné ptactvo, zatímco drobní hlodavci mizí ve svých dírách a jiných skrýších v zemi. Plazi se pryč plazí, skokani skáčou. I hraboši se zahrabou nebo se hrabou rychle někam pryč.

Když se v domě, delší dobu neobývaném, náhle rozezvučí vysavač, pračka, ždímačka, mixér, vrtačka, když se tu rytmicky a za doprovodu bolestivého jekotu po každém úderu rozbuší kladivo a šlehač se marně snaží překřičet, totiž přerachotit, osobu skučící při drátkování parket, prchají myši do svých děr a raději rovnou na hony daleko.

Když se v továrně rozjedou stroje, prchají v panice sem zbloudilí netopýři, když zavrčí motor nákladního auta, jako šílená vyběhne zpod něho třeba tam na myš dosud číhající kočka.

Když se dřevorubcova sekera nebo ruční či dokonce motorová pila zakousnou do kmene stromu, počnou z tohoto zděšeně ulétat ptáci, seskakovat veverky a dost možná vypadávat i nějací ti kůrovci.

A zalovíte-li ve skříni, hledaje montérky, vylétnou odtud poplašeně třeba i moli, hledající si v takovém okamžiku nový bezpečný azyl.
Prostě, jakmile se někde začne pracovat, zvěř to poplaší a ta si co nejrychleji a povětšinou úspěšně najde nový, bezpečný úkryt. Tam, kde prací ohrožena nebude.

A když to dokážou zvířata, proč bychom se rychle a úspěšně nemohli před prací dokázat zašít i my, lidé?