Abyste se mohli těšit z krásy svého akvária, musíte v něm nejen udržovat čistou vodu a pečovat o rybičky, ale také věnovat potřebnou péči akvarijním rostlinám.

Při založení nového akvária zasadíte rostliny tak, aby tvořily scenérii dle vašich představ. Za několik dnů až týdnů se však rostliny mohou rozrůst jinak, než jste si představovali – dorůst až na hladinu nebo se plazit po předním sklu. Některé rostliny vlivem špatných podmínek v akváriu mohu zhnědnout, jiné dokonce uhynout.

Různé druhy rostlin vyžadují různou péči. Jak se tedy o rostliny starat, aby akvárium vypadalo, jak chcete vy?

Péče o substrát

Základem dobře prosperujícího akvária je čistá voda. Část práce odvedou akvarijní filtry, část musíte zajistit sami a akvárium průběžně odkalovat, aby se v substrátu nerozkládaly nečistoty.

Odkalování štěrkového dna

Odkalování dna pokrytého štěrkem je nenáročný proces. Odkalovačem pohybujte kousek nad štěrkem a nečistoty se do něj nasají. Během odkalování si dejte pozor, abyste neponičili rostliny.

Odkalování písčitého dna

Abyste odstranili i kal usazený mezi zrnky písku, během odkalování do odkalovače vždy nasajte také část písku a stiskněte hadici. Písek je těžší, spadne zpátky a v odkalovači zůstanou nečistoty, kterých se potřebujete zbavit.

Péče o rostliny

Stonkové rostliny

Stonkové rostliny mají jeden stonek, ze kterého po jeho délce raší listy. Jakmile rostliny dorostou k hladině, zastřihněte je nůžkami a ustřiženou část zasaďte. Stonkové rostliny rychle rostou a vyžadují pravidelné zastřihávání.

Rostliny s listovými růžicemi

Rostliny s listovými růžicemi nerostou příliš rychle, přesto je potřeba průběžně jejich listy protrhávat. Jednou rukou rostlinku přidržte a druhou odtrhněte stonek vedoucí od jejích kořenů. Rostliny s listovými růžicemi jsou výborným “hlídačem” složení vody. Pokud listy zprůhlední nebo zežloutnou, znamená to, že ve vodě chybí stopové prvky. Rostliny by měly být zasazené ve výživném substrátu nebo pravidelně hnojené.

Rostliny s oddenkem

Rostliny s oddenkem rostou horizontálně a obvykle jsou přichyceny k větvím, kořenům a kamenům. Protože rostou velmi pomalu, často se na jejich starších listech vyskytují řasy. Starší a napadené listy odtrhněte, rostlinu, spolu s dekorací, ke které je přichycena, z akvária vyndejte a umyjte ji pod tekoucí vodou. Abyste tvorbu řas eliminovali, přidejte do vody CO2 a hnojivo.

Kobercové rostliny

Kobercové rostliny tvoří na dně akvária zelený koberec. Tento druh rostlin se nezastřihává, ale jakmile porost příliš zhoustne, rostliny se vytrhají a znovu zasadí. Některé druhy je potřeba, jakmile se rozrostou, přivázat k dekoracím.

Rostliny s páskovitými listy

Rostliny s páskovitými listy rostou na šlahounech, které se plazí po dně akvária. Pravidelně odstraňujte staré listy a protrhávejte je.