Pokud pravidelně chodíte na ryby, už jste se určitě setkali s alespoň jednou kontrolou. Většinou probíhají zcela bezproblémově, i tak je ale dobré vědět, kdo je oprávněný rybáře kontrolovat a co všechno si může vyžádat.

Zjednodušeně se dá říct, že s platným rybářským lístkem a povolenými návnadami a nástrahami se prakticky nemusíte ničeho bát. Krmná boilies, tygří ořech či podobné návnady na kapry se mohou používat prakticky neomezeně. U živých návnad je situace složitější, a to zejména v době hájení dravců.

Kdo může kontrolovat?

Rybáře může kontrolovat rybářská stráž s odznakem a průkazem ustanovená obecním úřadem s rozšířenou působností. Dále jsou ke kontrole oprávnění příslušníci policie ČR, osoby pověřené příslušným rybářským orgánem a hospodář daného revíru či jeho zástupce.

Jak kontrola probíhá?

Jako první bod vás kontrola vyzve k předložení rybářského lístku či povolenky se soupisem revírů a dokladu totožnosti. Zde mimo jiné zkontroluje správnost zápisu – musí být vyplněné všechny údaje, a to nesmazatelnou psací potřebou. Častým prohřeškem bývá porušení povolené denní doby lovu.

Pokud je vše v pořádku, přistupuje kontrola ke kontrole vybavení. Může vás vyzvat i k vytažení udice z vody, abyste prokázali, že chytáte na povolené nástrahy a pouze s povoleným množstvím háčků. Mezi povinnou výbavu rybáře patří míra pro zjištění délky ulovené ryby a vyprošťovač háčků, v některých revírech též podběrák.

Dále se kontroluje lovné místo, které je rybář před začátkem rybolovu povinen uklidit a udržovat ho v takovém stavu. Každá ulovená a ponechaná ryba (tedy taková, která není bezprostředně po vytažení vypuštěna zpět do vody) musí být zapsaná v úlovkovém lístku. A to i tehdy, kdy rybu uchováváte jen pro pořízení fotky v lepších světelných podmínkách a poté ji plánujete pustit.

Pozor na to, že správně se od nahozené udice nesmíte vzdalovat nebo během rybaření spát. Lov je považovaný za aktivní činnost.