Datel černý byl Českou ornitologickou společností prohlášen za ptáka roku 2017. Proč právě datel? Tímto činem se společnost snaží upozornit na potřebu odumírajících a mrtvých stromů v lesích, parcích, ale i zahradách, které datlové potřebují k životu. Pojďte si s námi na datla posvítit zblízka.

Životní potřeba

Datlové potřebují pro svůj život staré, odumírající či mrtvé dřevo, ve kterém žije mnoho živočichů. I přestože je dřevo mrtvé, přežívají v něm brouci, mravenci a další bezobratlí. Všichni tito živočichové jsou skvělou potravou pro datla a nejen pro něho. To je také důvod, proč se v lesích a parcích často povalují popadané větve. Datlové z nich žijí a my se s tím musíme smířit, i když vypadají neesteticky.

Datlovití

Jako datla neoznačujeme jen jednoho živočicha, ale 22 rodů ptáků z čeledi datlovitých. Datlovití se nevyskytují pouze v České republice, ale po celém světě. Ptáci z této čeledi jsou většinou samotáři a jejich potravou je hmyz, který nacházejí uvnitř hnijících či nezdravých stromů. Datlovití hnízdí v dutinách stromů. Mezi datlovité patří například i strakapoudi, žluny, datlíci a samozřejmě datlové.

Jak spolu datlové mluví?

Zajímavý je způsob dorozumívání těchto ptáků. Všimli jste si někdy, že datlové nevydávají žádné pípání či zpěv. Jediné, co můžete od datla slyšet, je časté ťukání do dřeva. Pravdou je, že datlové neťukají do dřeva pouze proto, aby získali potravu, ale tímto způsobem se také dorozumívají. Datlí ťukání je vlastně komunikace mezi dalšími z jejich druhu. Tušili jste to?

Významný přínos datlů

Datlové jsou v našich lesích velmi prospěšným druhem. Konzumují dřevokazné druhy mravenců, jelikož se k nim dokážou vyšplhat. Pokud neobjeví mravence, živí se datel také ve dřevě žijícími brouky a občas si dopřeje také housenky motýlů či měkkýše. Jen vzácně se v jídelníčku datlů objeví rostlinná složka, kterou tvoří plody a semena. Zajímavý je také zobák datla, který je opravdu tvrdý, to proto aby se dostal pod kůru stromu.