Prací na poli to nekončí. Pokud nechcete, abyste o svoji úrodu zbytečně přišli, musíte ji také kvalitně uskladnit. V opačném případě může dojít ke katastrofě.

Období sklizně je také obdobím požárů. Není to jen tím, že je venku teplo a sucho. V tomto čase se totiž manipuluje s větším množstvím hořlavých látek. Nejhorší na tom ale je, že se tyto látky mohou vznítit i po uskladnění úrody a skladovací sila a úrodu uvnitř zdevastovat výbuchem.

Kdy může úroda začít hořet?

Dbejte na to, aby byly vaše skladovací prostory vybaveny dostatečným množstvím hasícího materiálu. Nechceme vás strašit, ale požár může během uskladňování vzniknout opravdu lehce. Je zdokumentovaných hned několik případů, kdy došlo k vznícení úrody třením jednotlivých stébel.

Další nebezpečí skýtá posklizňová linka. Tedy ne přímo samotný stroj, ale sušení a další procesy, které s tímto zařízením provádíte. Dávejte tedy pozor na dodržování technologických postupů stanovených výrobcem. Při jejich dodržení by nemělo dojít k zbytečnému vzplanutí a poškození úrody. Riziko vzplanutí sníží i moderní posklizňová linka, a to díky vhodné kombinaci materiálů a doporučených postupů.

Nebezpečí uvnitř sila na obilí

Zákeřné je také samotné skladování obilí. Tady je důležité, aby úroda uvnitř sila neustále cirkulovala. Dbejte tedy na to, aby byla v neustálém pohybu. Nejlépe tak, že budete neustále přisypávat čerstvé obilí a to přebytečné distribuovat do dalších sil. Tímto procesem totiž obilí ochladíte a také kvalitně vysušíte.

Pokud byste ho nechali na jednom místě, hrozilo by jeho spečení. V silu by se tak postupně začala zvyšovat teplota, která by vedla až k požáru. Hořením by navíc mohlo dojít až k výbuchu sila. Jednou ranou byste tak přišli nejen o úrodu, ale také o skladovací zařízení.